marathi blog vishwa

Friday 19 July 2013

विठ्ठल निश्चल..

 
टाळ वाजती वाजती , मृदुंग बोलती बोलती
अवघे भक्त चालSती, पंढरीच्या वाटेवरती...II धृ II
येथे नाही जातीभेद, येथे नाही वर्णभेद,
येथे नाही प्रांतभेद, हीच विठोबाची शक्ती...II १ II
                         अवघे भक्त चालती..पंढरीच्या वाटेवरती..
 
विश्व सारे अंधारले, सर्व सगुण लोपले,
परि संतरूपी रक्षियले, हीच विठोबाची शक्ती... II २ II
                   अवघे भक्त चालती..पंढरीच्या वाटेवरती..
युगे येतील जातील, जन बुडतील तरतील,
परि विठ्ठल निश्चल...सुधा म्हणे तेथे मुक्ती... II ३ II
               अवघे भक्त चालती..पंढरीच्या वाटेवरती..

1 comment:

  1. व्वा!! एकदम मस्त...

    छानच आहे कविता...

    ReplyDelete