marathi blog vishwa

Friday, 7 January 2011

दुर्गपती शिवराय..


 
आकाशाच्या घुमटाखाली 
                              चंद्र आणि चांदणे
स्तब्ध अशा या सिंधुदुर्गी
                                     इतिहासातून रंगणे....
 
विजयदुर्ग तो सिंधुदुर्ग तो
                      स्मारके हि त्या शिवबाची
 उरी ज्यांच्या त्याग होता
                              अन मूठ होती तेजाची.....
 
कळीकाळाची भीती नव्हती
                            इथल्या निधड्या वीरांना
चारीमुंड्या चीत केले
                       मोगल, फिरंगी, सिद्द्यांना.....
 
          समर्पित होते जीवन त्यांचे
                               निश्चित उदात्त ध्येयाला
          करू मुजरा आपण सारे
                                           दुर्गपती शिवरायांना..
                                                                दुर्गपती शिवरायांना.....
                             
                                                                   -सुधांशु नाईक, कल्याण, ०९८३३२९९७९१.

No comments:

Post a Comment