marathi blog vishwa

Friday 10 June 2011

दोन कविता पावसाच्या..

१. पाऊस माझा जिवलग..
पाऊस म्हणजे तुझ्यासाठी
                   नको नकोसा पाहुणा
पाऊस म्हणजे माझ्यासाठी
                          जिवलग सखा लोभसवाणा..
पाऊस म्हणजे तुझ्यासाठी
                 केवळ नुसता चिखल
पाऊस म्हणजे माझ्यासाठी
                हळवा हळवा गंधार कोमल...
पाऊस म्हणजे तुझ्यासाठी
            वाहणारी गटारे
पाऊस म्हणजे माझ्यासाठी
                           खळाळणारे झरे...
पाऊस म्हणजे तुझ्यासाठी
                 घर एके घर
पाऊस म्हणजे माझ्यासाठी
                       हिरवे हिरवे डोंगर...

प्रयत्न करून बघ मस्त
                    आनंदाने जगायला
चल रे एकदा माझ्याबरोबर
                      चिंब चिंब भिजायला..
--------------------------------------
२. पाऊस मस्त..
पाऊस मस्त..बेधुंद करणारा..
पाऊस वेडा....अचानक भिजवणारा..
                 पाऊस हळुवार...इंद्रधनू फुलवणारा...
                 पाऊस रासवट ...महापूर आणणारा...

पाऊस हळवा ...पानांशी हितगुज करणारा..
पाऊस बेईमान...येतो सांगून हुलकावणी देणारा...
                          पाऊस विक्षिप्त ..एकसुरी अन कंटाळवाणा..
                          पाऊस बालिश...छान घालतो धिंगाणा....
पाऊस कधी..कधी बेभान प्रियकर..काळवेळ विसरणारा..
पाऊस कधी .. कधी  समंजस नवरा ...नियमित वेळेवर येणारा...!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
 ----सुधांशु नाईक , कल्याण. (०९८३३२९९७९१).

1 comment: